Агенція з розкрутки сайтів
працюємо з 2006 року

Політика конфіденційності

Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних компанією SEO-Studio (далі Компанія).

Основні поняття, які використовуються в Політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна уточнення персональних даних);

Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за адресою https://seo-studio.ua;

Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певного чи визначеного Користувача веб-сайту https://seo-studio.ua;

Користувач – будь-який відвідувач сайту https://seo-studio.ua;

Надання персональних даних – дії, створені задля розкриття персональних даних певному особі чи певному колу осіб;

Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Знищення персональних даних – будь-які дії, у яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних.

Цілі обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

Також Компанія має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Компанії листа на адресу електронної пошти info@seo-studio.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

Правові основи обробки персональних даних

Компанія обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті https://seo-studio.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Компанії, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпека персональних даних, що обробляються Компанією, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Компанія забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із виконанням чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Компанії повідомлення на адресу електронної пошти Компанії info@seo-studio.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Компанії повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Компанії info@seo-studio.ua з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних».

Заключні положення

Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Компанії за допомогою електронної пошти info@seo-studio.ua.

У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована у мережі Інтернет за адресою https://seo-studio.ua/privacy.